V.V. Racing Boys

Welkom op 't Vreek

header photo

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de gehele EU dezelfde privacy wetgeving. De AVG kent een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat V.V. Racing Boys moet kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens aan de regels van de AVG voldoet. Ook moet V.V. Racing Boys kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. V.V. Racing Boys is hierop volledig ingericht. De Privacy Verklaring van V.V. Racing boys is opvraagbaar bij de secretaris van de vereniging.