V.V. Racing Boys

Welkom op 't Vreek

header photo

Clubhistorie

 

1965-1966

Op 5 oktober 1965 is v.v. Racing Boys opgericht door een aantal jongens van 't Vreek. De mannen van het eerste uur zijn Jan Velthoven, Harrie Manders en Bert Mennen. Zij voetbalden in eerste instantie in het bos, een of andere wei en af en toe op het veld van internaat Vreewijk. Maar naar mate dit beter en gezelliger wordt, groeit het idee om een voetbalvereniging op te richten. Ze willen namelijk ook mee kunnen doen aan bedrijfs- en cafévoetbal, wat zeer populair is. En zodoende wordt, onder het genot van een pilsje in het oude café van Jan de Poeres, Racing Boys opgericht. De naam Racing Boys is ontstaan door toedoen van een pak zware Van Nelle shag. Op de voorzijde hiervan staat namelijk Rising Hope, zodat het een kleine stap is om hiervan Racing te maken. De eerste wedstrijden van Racing Boys worden gespeeld op het veld van het missiehuis of het oude SPV terrein in Vlierden. In de loop van dat seizoen gaat men op zoek naar een eigen veld. Iets wat in die tijd niet eenvoudig was. De gemeente wil namelijk niet een nieuw sportveld ter beschikking stellen, er zijn voldoende clubs waar ze terechtkunnen. Uiteindelijk biedt de Fam. Velthoven uitkomst. Zij hebben grond op "de Rul". Zo heet het gedeelte akkerland achter de huidige accommodatie. Hierdoor kan, na veel zelfwerkzaamheid, het 1e veld van Racing Boys op 23 juli 1966 officieel worden geopend door pater Gesinus (pater op internaat Vreewijk).


1966-1967

In dit jaar wordt er veel gevoetbald tegen cafés en bedrijven; het zogenaamde wildvoetbal. Als ze het veld zelf niet nodig hebben wordt het verhuurd voor f. 15,- per wedstrijd.
- Op 1 april 1967 spelen de junioren hun eerste wedstrijd.
- 17 april 1967 toetreding tot K.N.V.B.
- In mei krijgen ze Hr. Timmers als eerste trainer. En ze spelen voor de 1e maal tegen een K.N.V.B. vereniging.
- 2 juni 1967 toegelaten tot nationale sport-totolisator.
- 6 juni 1967 wordt koninklijke goedkeuring verleend aan onze vereniging.
Eind seizoen 1966/1967 wordt de eerste jaarvergadering gehouden en ziet het bestuur er als volgt uit: M. Ceelen voorzitter, B. Mennen secretaris, H. Manders penningmeester, C. Evers lid en A. Evers lid. Ledenaantal: 44.


1967-1968

In dit seizoen wordt er voor de eerste maal aan de competitie meegedaan en wel met 1 senioren- en 1 juniorenelftal. Ook worden de eerste twee lichtmasten geplaatst en volgt Thieu Brabers M. Ceelen als voorzitter op. De trainers zijn P. v.d. Horst en A. v. Nunen.


1968-1969

Het gaat goed met Racing Boys. Het ledenaantal is opgelopen tot 70 en het B1 juniorenteam wordt kampioen. Als trainer fungeert P. Verheyen en de toto begint uit te groeien tot een belangrijke financiële injectie binnen Racing Boys.


1969-1970

Dit seizoen wordt het 1e elftal kampioen in de 3e klasse 343. Helaas kan de promotiewedstrijd niet winnend worden afgesloten. Maar ondanks die teleurstelling wordt het seizoen afgesloten met een klinkende feestavond. Temeer daar ons P1 juniorenteam als eerste in heel Nederland kampioen is geworden. Ook wordt er voor de eerste keer een jeugdkamp georganiseerd. Het bestuur bestaat uit: M. Brabers voorzitter, B. Mennen secretaris, H. Manders penningmeester, J. Velthoven lid en C. Evers lid.

1970-1971

Racing Boys bestaat nu uit 2 senioren en 4 jeugdteams. Het ledenaantal is 111. Voor het eerst treden bewoners van internaat Vreewijk toe tot Racing Boys (jeugdspelers) en vormen een eigen team. Tevens wordt er voor de 1e maal een jeugdtoernooi georganiseerd. Met kerstmis wint Racing Boys 1 het zaalvoetbaltoernooi van Groot Deurne en in januari verschijnt "Rond de Stip" voor de eerste maal. Ook wordt voor de eerste maal de sportman van het jaar bekend gemaakt bij Racing Boys. Deze eer krijgt Harrie Mennen.


1971-1972

Is een belangrijk seizoen voor Racing Boys. Dit omdat in september 1971, na lang onderhandelen met instanties (vooral gemeente), er toestemming komt voor een nieuw sportpark aan de Liesselseweg. Het complex zal gaan bestaan uit 2 sportvelden, kunstlichtvoorziening en kleedaccommodatie annex kantine. De bouwvergunning hiervoor wordt verleend in juli 1972, waarna onder leiding van M. v. Bakel, P. Koolen en F. Manders (de bouwcommissie) het sportpark gerealiseerd wordt. Om voor de nodige financiële injecties te zorgen wordt er een actiecomité opgericht onder de naam: "Nu of Nooit". Dit comité organiseert de nodige evenementen zoals popconcerten, kienavonden, het oprichten van een supportersvereniging genaamd "De Henneplukkers", enz. Verder valt er over dit seizoen nog te vertellen dat P. v. Hoek trainer wordt, voor de 2e maal op een rij het zaalvoetbalkampioenschap van Groot Deurne gewonnen wordt en Huub Slijpen toetreedt tot het bestuur.


1972-1973

Racing Boys heeft nu 3 senioren en 4 juniorenteams. Het C juniorenteam wordt kampioen. Frans Boerenkamp treedt toe tot het bestuur en ons clubblad wordt voorlopig stilgelegd. Het hoogtepunt is natuurlijk de opening van het nieuwe sportpark op 3 augustus 1973, dat met allerlei festiviteiten gepaard gaat en waar menig Racing Boys lid nog prettige herinneringen aan bewaart. De opening wordt verricht door toenmalig loco-burgemeester H. Rijnders. De onthulling van de naam wordt verricht door ons aller Peer Velthoven. Noemenswaardig is dat het gehele sportcomplex gerealiseerd is zonder een cent van gemeente of andere overheidsinstantie Een prestatie waar Racing Boys trots op kan zijn.


1973-1974

Dit is een rustig seizoen, waarbij J. Snijders, P. v. Hoek als trainer vervangen heeft en ons C juniorenteam wederom kampioen wordt. De bestuurssamenstelling is als volgt: M. Brabers voorzitter, B. Mennen secretaris, H. Manders penningmeester, J. Velthoven lid, F. Boerenkamp lid en H. Slijpen lid.


1974-1975

In dit seizoen wordt de klasse indeling hernieuwd voor het 1e elftal, zodat ze alleen nog maar tegen standaard elftallen spelen. Ook wordt men voor de 3e keer zaalvoetbalkampioen van Groot Deurne. Het B juniorenteam wordt kampioen in hun klasse.

1975-1976

In oktober 1975 is de viering van het 10-jarig bestaan met een grote feestavond. Ook komt er een hernieuwde uitgave van het clubblad "Rond de Stip". Voor de eerste maal is, in samenwerking met de Vrolijke Tippelaars, een avondzesdaagse op hometrainers georganiseerd en met Pinksteren vindt een uitwisseling plaats van onze jeugdafdeling met V.F.R. Osterode uit West-Duitsland. Een absoluut hoogtepunt gezien hun reacties na terugkomst.


1976-1977

Er vindt een nieuwe uitwisseling met V.F.R. Oserode plaats. Alleen is Racing Boys nu de gastheer. Een rol die zij voortreffelijk vervullen, gezien de lovende woorden van onze Duitse vrienden. Tevens wordt de competitie van het bedrijfszomeravondvoetbal gehouden op ons sportcomplex en vindt er een uitwisseling plaats op sportief gebied tussen de gemeenten Zandvoort en Deurne.


1977-1978

Viering 12 ½ jarig bestaan met grote feestavond bij Dancing v. Bussel en een nederlagentoernooi, waar maar liefst 21 teams aan deelnemen. Er wordt afscheid genomen van mede-oprichter J. Velthoven als bestuurslid. Ook komt er een abrupt einde aan het meespelen van junioren elftallen van internaat Vreewijk bij Racing Boys, nadat een elftal hiervan ernstige vernielingen aangericht heeft bij de Sparta '25. Ook kan men weer een kampioen begroeten en wel het 2e elftal. Trainer in die dagen is Joop Martens en het ledenaantal bedraagt 126.


1978-1979

Is een rustig seizoen, waarin geen noemenswaardigheden plaatsvonden.


1979-1980

Het seizoen waarin medeoprichter B. Mennen afscheid neemt als bestuurslid van Racing Boys en zich hierna gaat wijden aan het clubblad, zodat na een afwezigheid van enkele jaren dit weer 2 maandelijks kan verschijnen. Bij dit afscheid is hij benoemd tot erelid van V.V. Racing Boys. Ook wordt er een damesafdeling opgericht, waarvan men in de toekomst nog het een en ander kan verwachten.

 

1980-1981

Ons dameselftal wordt in haar 2e seizoen ongeslagen kampioen. Een prestatie van formaat. Voor het overige was het een rustig seizoen, waarbij het bestuur als volgt samengesteld was: M. Brabers voorzitter, A. v. Mullekom secretaris, H. Manders penningmeester, H. Slijpen, G. Manders, G. Velthoven en W. v. Herk lid.


1981-1982

Was een onopvallend seizoen waar echter wel voor de eerste keer een sportvrouw van het jaar werd gekozen in de persoon van Sjan Munsters.


1982-1983

Het seizoen waarin we onverwacht afscheid moesten nemen van Lien Velthoven "de moeder van Racing Boys". Zij heeft vanaf de oprichting, met woord en daad Racing Boys gesteund en is daarom postuum tot ere-lid benoemd. Ook wordt onze jeugdafdeling wegens gebrek aan voldoende spelers opgeheven. Hierdoor staat dit seizoen te boek als een bladzijde met een zwarte rand in de geschiedenis van Racing Boys.


1983-1984

Doet ons 1e elftal weer van zich spreken door onder leiding van Emiel Hagedoorn de 2e periodetitel te pakken. Aan het einde van het seizoen wordt een promotiewedstrijd gespeeld tegen P.V.V. uit Helmond. Een wedstrijd die helaas met 2-0 verloren ging.


1984-1985

Het damesteam wordt voor de tweede maal in haar bestaan kampioen. Dit wordt op de bij Racing Boys gebruikelijke manier gevierd.

1985-1986

Is een seizoen zonder hoogtepunten. Het bestuur bestaat uit: M. Brabers voorzitter, A. v. Mullekom secretaris, H. Manders penningmeester en de leden waren H. Slijpen, G. velthoven, G. Manders, A. Adriaans en J. v.d. Burght.


1986-1987

Na bijna 20 jaar in het bestuur gezeten hebbende, wat een ieders respect en waardering afdwong, geeft Thieu Brabers de voorzittershamer over aan Harrie Manders. Thieu wordt wegens zijn verdiensten voor Racing Boys benoemd tot Ere-voorzitter van V.V. Racing Boys. Verder treedt Gerrie Manders af. De bestuursleden worden vervangen door Antoon Reijnders en Peter Derks. Emiel Hagedoorn wordt opgevolgd door Jan van Oosterhout.


1987-1988

Staat in het teken van ons 1e elftal. Zij spelen het gehele seizoen bovenaan mee en staan op het einde van de competitie met 30 punten samen met Bruheze bovenaan. In een beslissingswedstrijd, welke op het terrein van S.J.V.V. gespeeld wordt, moet ons team haar meerdere erkennen in Bruheze. Ondanks dit verlies heeft ons standaardelftal onder leiding van Jan v. Oosterhout nog een tweede kans op promotie, want door het tussentijds behalen van een periodetitel moet er een promotiewedstrijd gespeeld worden tegen Milhezer Boys. Deze wedstrijd op het veld van Deurne gaat met 2-1 verloren, zodat onze jongens op het einde, ondanks hun goede prestaties, met lege handen blijven staan.


1988-1989

Is een onopvallend seizoen waar dus weinig over te vertellen valt.


1989-1990

De voorbereidingen zijn begonnen voor ons 25-jarig jubileum met het oprichten van een activiteitencommissie. Deze heeft tot taak om zoveel mogelijke financiële armslag op te bouwen om van ons jubileum een onvergetelijk feest te maken. Een van de bekendste festiviteiten die zij in het kader hiervan organiseren is de "Vreekse kermis", welke nog meerdere jaren heeft plaatsgevonden. Jan van Oosterhout wordt als trainer van de selectie opgevolgd door Huub Gilsing.

1990-1991

Met een receptie, een feestavond, een voetbalwedstrijd, een kinderprogramma en een afsluitend middagprogramma wordt in het weekeinde van 5 oktober het 25-jarig jubileum van V.V. Racing Boys gevierd. Voorzitter Harrie Manders ontvangt de Gouden KNVB speld en de Zilveren Legpenning van Gemeente Deurne terwijl V.V. Racing Boys de KNVB-vlag overhandigd krijgt. Alle 25-jarige leden worden gehuldigd en krijgen van het bestuur de RB-legpenning. Peer en Lien Velthoven krijgt als dank voor hun verdiensten voor V.V. Racing Boys een hardstenen gedenksteen aangeboden die uiteindelijk een plaatsje krijgt op het volledig gerenoveerde clubgebouw. Onder eindredactie van Gerrie Manders wordt een jubileum-editie van het clubblad "Rond de Stip" uitgebracht. Op de jaarvergadering van 2 november treedt Harrie Manders af als voorzitter en neemt Antoon Reijnders de voorzittershamer over. Harrie Manders wordt vervolgens penningmeester en Gerrie Manders treedt wederom toe tot het bestuur en neemt de rol van secretaris op zich. Voor het eerst in de geschiedenis is wordt een veteranenelftal op de been gebracht dat op zaterdag vriendschappelijke wedstrijden speelt tegen zusterverenigingen. De vereniging heeft nu 131 leden en beschikt over 6 elftallen: een vaandelteam, 3 senioren elftallen, 1 dameseltal en een veteranenteam. Trainer van de selectie is Huub Gilsing, terwijl P. v.d. Horst de training en begeleiding van de dames verzorgd.


1991-1992

Peer Velthoven wordt op 20 mei tot Erelid van V.V. Racing Boys benoemd. Onverwacht en jammer genoeg overlijdt Dhr. Velthoven op 22 juli. Ook neemt de vereniging afscheid van Jan Timmers die -veel te vroeg- op 41 jarige leeftijd overlijdt. De carnavalsviering stond dat jaar in het teken van het 22-jarig jubileum van carnavalsvereniging "D'n Turf" een verbond tussen de buurtvereniging van Vreekwijk en V.V. Racing Boys. Mede hierom vindt voor het eerst op sportpark Vreekwijk een interne carnavalsavond plaats met prins Toon (Adriaans) d'n Urste. Als trainer van de selectie wordt Huub Gilsing opgevolgd door Wim Goossens.


1992-1993

Jos v.d. Burgt neemt dit jaar afscheid als bestuurslid. Mario Willems volgt hem op. In dit verenigingsjaar wordt de overeenkomst met Bavaria wederom voor een periode van 10 jaar verlengd. Het aantal leden bedraagt 118.


1993-1994

Onder leiding van Ad van Mullekom is de toto- en lotto organisatie inmiddels uitgegroeid tot de grootste en "meest omzet draaiende" organisatie van de Gemeente Deurne. Met dit hoogtepunt neemt Ad afscheid van het bestuur en Frank Achten neemt zijn plaats in. Na langdurige en moeizame onderhandelingen met Gemeente Deurne krijgt V.V. Racing Boys dit verenigingsjaar eindelijk waar het al jarenlang recht op had. In het kader van de gemeentelijke privatisering (hetgeen voor V.V. Racing Boys al vanaf oprichting het geval was) krijgt nu ook onze vereniging eindelijk een financiële tegemoetkoming in de kosten voor onderhoud en instandhouding van sportpark Vreekwijk. Onder leiding van Wim Goossens bereikt ons vaandelteam de 6e plaats op de eindranglijst.


1994-1995

Dit jaar wordt gestart met het bestraten van de met puin verharde parkeerplaats en er wordt een duiker in waterloop De Aa aangebracht. Hierdoor kan het met ruimhartige medewerking van familie Velthoven verkregen "recht van overpad" komen te vervallen en krijgt Racing Boys voor het eerst sinds haar bestaan een eigen toegang vanaf de openbare weg. Ook krijgt het clubgebouw een face-lift middels een uitgebreide schilderbeurt. Na een dienstverband van één jaar verlaat Frank Achten het bestuur.

1995-1996

V.V. Racing Boys bestaat nu 30 jaar, hetgeen intern op de wel bekende uitbundige manier wordt gevierd. Later dit jaar wordt de feesttent nogmaals opgezet: zowel Racing Boys 2 als Racing Boys 3 worden dit jaar kampioen. Door de KNVB wordt dit verenigingsjaar de afdelingstructuur opgeheven en vervangen door het districtenstelsel. De eindredactie van het clubblad "Rond de Stip" wordt door Gerrie Manders overgedragen aan Natascha Slijpen. Hans van de Berkmortel volgt Wim Goossens op als trainer van de selectie.


1996-1997

In december van dit verenigingsjaar overlijdt Ad van Mullekom. Ter nagedachtenis en als dank voor de vele verdiensten die Ad voor de vereniging heeft gehad wordt op het clubgebouw in het bijzijn van familie en vrienden een plaquette onthult. In hetzelfde jaar overlijdt ook Karel Evers. Mario Willems legt zijn bestuurlijke functie neer en Leo Aarts treedt toe tot het bestuur.


1997-1998

Na een lange periode kondigt de familie Slijpen aan na dit seizoen een punt te zetten achter het kantinebeheer. Onder hun bezielende leiding is, samen met de kinderen, een eenvoudige clubkantine uitgegroeid tot een goedlopend "Grand Café" met een omzet waar zowel familie als Racing Boys trots op kan zijn.


1998-1999

In september van dit jaar trekt Hans van de Berkmortel zich terug als trainer van V.V. Racing Boys en moet het bestuur naarstig op zoek naar een opvolger. Jan Swinkels wordt bereid gevonden deze taak in eerste instantie ad interim en later definitief op zich te nemen. Overvloedige regenval zorgt ervoor dat van medio oktober tot half april het speelveld niet bespeelbaar is waardoor er in april en mei 2 wedstrijden per week moeten worden gespeeld. Antoon Reijnders neemt na 12 jaar, waarvan 8 als voorzitter, afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot Lid van Verdienste van V.V. Racing Boys. Gerrie Manders volgt hem op als voorzitter. Ook Harrie Manders treedt na 33 jaar een bestuurlijke functie te hebben vervuld terug als bestuurslid en wordt benoemd tot Erelid van V.V. Racing Boys. Na langdurig bestuurlijk actief te zijn geweest neemt ook Gerard Velthoven afscheid van het bestuur en wordt als dank hiervoor onderscheiden met de "Zilveren KNVB speld" en benoemd tot Lid van Verdienste van V.V. Racing Boys. Daarna ziet het bestuur er als volgt uit: Gerrie Manders, voorzitter/secretaris; Christian Maas, penningmeester; Leo Aarts, 2e penningmeester/vice voorzitter en met de leden Huub Slijpen, Toon Adriaans en Laurens Adriaans. Met de ondersteuning van Tonnie Boerma blijven Huub en Toos Slijpen samen actief als kantinebeheerder.


1999-2000

Voor het eerst sinds de invoering van de standaardklasse KNVB speelt V.V. Racing Boys zonder eerste elftal. Door dit besluit slaat de balans iets meer om van prestatief naar recreatief waardoor veel aan spelvreugde gewonnen wordt. Racing Boys 3 wordt dit jaar kampioen en na een uitermate lang dienstverband als bekwaam bestuurder verlaat Huub Slijpen het bestuur. Huub wordt onderscheiden met de "Zilveren KNVB speld". Dit verenigingsjaar stoppen Huub en Toos Slijpen definitief met het kantinebeer. Toon Adriaans neemt het kantinebeheer over. Ook Gerard Velthoven jubileert dit jaar: 25 jaar lang trotseert hij weer en wind en vervult hij met verve de rol van terreinknecht waardoor de velden er altijd keurig netjes bijliggen. Zowel Huub als Gerard worden voor de grote inzet voor de club gedurende vele jaren benoemd tot Lid van Verdienste van V.V. Racing Boys.

2000-2001

Het 2e elftal behaalt dit jaar een gedeelde eerste plaats in de competitie samen met Liessel. Op basis van doelsaldo wordt Racing Boys 2 echter tweede op de eindranglijst. De vereniging bestaat dit jaar 35 jaar. Dit 7e lustrum wordt wederom intern gevierd. Ook wordt er dit jaar groot onderhoud aan de velden uitgevoerd. Door gebrek aan kopij wordt dit jaar het verenigingsorgaan "Rond de Stip" slecht eenmaal uitgebracht. De andere edities verschijnen in de vorm van een Nieuwsbrief. Leo Aarts neemt afscheid van het bestuur.


2001-2002

Dankzij de herstructurering van de KNVB wordt er dit seizoen weer met een eerste elftal gespeeld. Tevens wordt er na ruim 10 jaar een start gemaakt met de gefaseerde renovatie, verbouw en uitbreiding van het clubgebouw. Dit om de accommodatie bij het 40-jarig jubileum wederom aan de maat te hebben. Door de tomeloze inzet van enkele vrijwilligers wordt een nieuw ballenhok opgeleverd en het scheidsrechters-lokaal aangepast aan alle eisen zoals de nieuwe tijd die stelt. Gelijktijdig worden alle noodzakelijke voorzieningen op grond van wet- en regelgeving inzake brand-veiligheid en legionella besmetting doorgevoerd. Guus de Rooy en Peter Bankers treden als lid toe tot het bestuur. Het clubblad "Rond de Stip" gaat definitief over naar de vorm van een Nieuwsbrief en verschijnt voortaan 3 tot 4 keer per jaar. De eindredactie hiervan gaat over van Natascha Slijpen naar Loes Manders.


2002-2003

Dit verenigingsjaar overlijdt op jonge leeftijd Patrick Proenings. Mede door de toename van het aantal sporten, de veranderende vrijetijdsbesteding en de individualisering wordt het aantal elftallen teruggebracht van drie naar twee. Jan Swinkels wordt als trainer opgevolgd door een duo: Gerrie Manders en Toon Adriaans. Tijdens de jaarvergadering melden zich spontaan enkele vrijwilligers die de voorbereidingen van het 40-jarig jubileum mede ter hand willen nemen en wordt er voor het eerst gesproken over de samenstelling van een jubileumcommissie.


2003-2004

In de algemene ledenvergadering treedt Gerrie Manders na 5 jaar af als voorzitter. Ook Peter Bankers legt dit jaar zijn bestuurlijke taken neer. Christian Maas wordt gekozen tot nieuwe voorzitter. Na drie jaar van afwezigheid treedt Huub Slijpen weer toe tot bestuur. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de tweedehands grasmachine ingeruild voor een plinter-nieuw geluidsarm exemplaar. Door de jubileumcommissie wordt een eerste vergadering belegd.


2004-2005

Op 1 januari 2005 wordt de nieuwe website www.racingboys.nl gelanceerd. Tijdens de jaarvergadering treedt Richard v.d. Mortel toe tot het bestuur en neemt de rol van penningmeester op zich. De vereniging telt nu 84 leden en voor het eerst sinds lange tijd vindt er een contributieverhoging plaats. Het eerste elftal eindigt dit jaar op de negende plaats, terwijl het tweede elftal zevende op de eindranglijst wordt. De voorbereidingen voor het 40-jarig jubileum zijn nu in volle gang.

 

2005-2006

In het weekeinde van 8 en 9 oktober 2005 viert V.V. Racing Boys op uitbundige wijze het 40-jarig jubileum in de feesttent op Sportpark Vreekwijk. Het feestprogramma bestaat uit een receptie, een feestavond voor de leden met een reünie van oud-leden, een gezamenlijke brunch, een voetbal wedstrijd, een kinderprogramma en een afsluitend middagprogramma. Tijdens de receptie ontvangt V.V. Racing Boys van de KNVB de bij dit jubileum behorende oranje KNVB vlag. Vervolgens wordt de gouden KNVB speld uitgereikt aan Gerrie Manders, Huub Slijpen en Antoon Adriaans. Voorafgaand aan de feestavond worden zowel de 25-jarige als 40-jarige jubilarissen gehuldigd. Bovendien wordt Gerard Velthoven benoemd tot Erelid van V.V. Racing Boys.
Amper drie weken na ontvangst van de gouden KNVB speld overlijdt op 30 oktober, 48 jaar oud, Gerrie Manders. In de jaarvergadering daaropvolgend wordt Gerrie postuum benoemd tot Lid van Verdienste van V.V. Racing Boys. In diezelfde vergadering treedt Christian Maas na 2 jaar af als voorzitter. Bas Bax neemt de voorzittershamer van hem over. Tevens treedt Pieter Verbaarschot toe tot het bestuur. Tijdens het groot onderhoud van het sportpark worden nagenoeg alle oude eiken rondom het hoofd- en trainingsveld gerooid.


2006-2007

In de jaarvergadering op 17 november 2006 treedt Huub Slijpen na 3 jaar weer terug uit het bestuur en worden Ronald Manders en Loes Manders beiden benoemd tot bestuurslid. Bovendien wordt Huub Slijpen die avond gehuldigd als 40-jarig lid en wordt John Bankers benoemd tot sportman van het jaar.
V.V. Racing Boys start dit seizoen, naast The Classics die inmiddels al weer enkele jaren op huurbasis gebruik maken van de accomodatie, met 4 senioren elftallen: drie heren-teams en één dameselftal.