V.V. Racing Boys

Welkom op 't Vreek

header photo

Agenda

22/9 - Start competitie

Zie kopje 'Wedstrijden'


4/10 - Jaarvergadering

In de kantine, tijd volgt nog


 

d

Mededelingen

Op dit moment zijn er geen mededelingen.

d

Nieuws

Bestuur

Tijdens de jaarvergadering is Antoon Reijnders herkozen als voorzitter. Antoon Adriaans is herkozen als bestuurslid en Gerard Lenssen is afgetreden. Racing Boys bedankt hem voor de inzet van de afgelopen jaren.

Jaarvergadering

Op 4 oktober 2019 zal in de kantine van ons clubgebouw de jaarvergadering plaats vinden. Alle leden zijn hierbij van harte welkom. De vergadering begint om 20.15 uur. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Indien u verhinderd bent zou het fijn zijn als u dat even doorgeeft aan Toon Adriaans. Hiernaast kunt u bij 'Mededelingen' desgewenst de stukken raadplegen.

d